สื่อต่างๆ ที่พูดถึงเรา

Tech in AsiaBangkok PostThaigerDaily NewsMatichon OnlineTechsauceBankok TodayBaanKapook Amari TV Office Mate 7 Line Today
สัญชาติ
เงินเดือน
ตารางการทำงาน
สถานที่
ภาษา
ความสามารถ
Profile Code

a026

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 5000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

3507 ยอดเข้าชม

a347

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 5000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

2044 ยอดเข้าชม

a903

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 7000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

2093 ยอดเข้าชม

a935

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 10000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

2168 ยอดเข้าชม

b093

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 8000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

431 ยอดเข้าชม

b673

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 7000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

318 ยอดเข้าชม

b682

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 7000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

5197 ยอดเข้าชม

c041

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 7000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

1649 ยอดเข้าชม

c076

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 7000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

2047 ยอดเข้าชม

c305

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 9000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

296 ยอดเข้าชม

c402

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 5000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

2631 ยอดเข้าชม

c443

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 7000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

2903 ยอดเข้าชม

c467

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 5000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

2501 ยอดเข้าชม

c536

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน Cook
 • Live in, เต็มเวลา
 • 18000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

231 ยอดเข้าชม

c741

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 15000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

93 ยอดเข้าชม

c744

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 12000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

1518 ยอดเข้าชม

c767

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, เต็มเวลา
 • 7000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

102 ยอดเข้าชม

c868

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 7000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

182 ยอดเข้าชม