สื่อต่างๆ ที่พูดถึงเรา

Tech in AsiaBangkok PostThaigerDaily NewsMatichon OnlineTechsauceBankok TodayBaanKapook Amari TV Office Mate 7 Line Today
สัญชาติ
เงินเดือน
ตารางการทำงาน
สถานที่
ภาษา
ความสามารถ
Code

a026

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 7000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

2292 ยอดเข้าชม

a347

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 5000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

1490 ยอดเข้าชม

b082

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน Cook
 • Live in, เต็มเวลา
 • 18000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

228 ยอดเข้าชม

B237

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, เต็มเวลา
 • 18000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

2 ยอดเข้าชม

b517

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live in, เต็มเวลา
 • 15000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

117 ยอดเข้าชม

b611

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 10000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

3167 ยอดเข้าชม

b682

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 7000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

4286 ยอดเข้าชม

c041

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, เต็มเวลา
 • 18000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

1238 ยอดเข้าชม

c076

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 7000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

1906 ยอดเข้าชม

c305

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 8000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

40 ยอดเข้าชม

c346

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 2500 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

1661 ยอดเข้าชม

c402

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 5000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

2436 ยอดเข้าชม

C423

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, เต็มเวลา
 • 18000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

277 ยอดเข้าชม

c467

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 4000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

1958 ยอดเข้าชม

c504

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 10000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

77 ยอดเข้าชม

c877

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 10000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

255 ยอดเข้าชม

d008

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 4000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

807 ยอดเข้าชม

d018 (Mee)

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, เต็มเวลา
 • 15000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

350 ยอดเข้าชม