สื่อต่างๆ ที่พูดถึงเรา

Tech in AsiaBangkok PostThaigerDaily NewsMatichon OnlineTechsauceBankok TodayBaanKapook Amari TV Office Mate 7 Line Today
สัญชาติ
เงินเดือน
ตารางการทำงาน
สถานที่
ภาษา
ความสามารถ
Code

a026

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 10000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

2934 ยอดเข้าชม

a347

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 5000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

1801 ยอดเข้าชม

a815

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live in, เต็มเวลา
 • 16000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

250 ยอดเข้าชม

b093

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 8000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

318 ยอดเข้าชม

B237

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, เต็มเวลา
 • 18000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

123 ยอดเข้าชม

b673

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 10000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

59 ยอดเข้าชม

b682

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 7000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

4830 ยอดเข้าชม

c041

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 5000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

1522 ยอดเข้าชม

c076

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 7000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

1980 ยอดเข้าชม

c305

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 9000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

200 ยอดเข้าชม

c402

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 5000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

2536 ยอดเข้าชม

c443

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 7000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

2780 ยอดเข้าชม

c467

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 4000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

2250 ยอดเข้าชม

c504

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 5000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

252 ยอดเข้าชม

c877

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 10000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

320 ยอดเข้าชม

d008

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 4000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

953 ยอดเข้าชม

d018 (Mee)

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, เต็มเวลา
 • 15000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

575 ยอดเข้าชม

d108

 • กรุงเทพมหานคร
 • แม่บ้าน
 • Live out, ไม่เต็มเวลา
 • 5000 บาท /เดือน
ดูเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน Share

795 ยอดเข้าชม