แม่บ้าน ภูเก็ต/เชียงใหม่/พัทยา

เราให้บริการแม่บ้านมืออาชีพให้กับผู้ที่อาศัยในพื้นที่ภูเก็ต/เชียงใหม่/พัทยา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เราให้บริการได้ทั้งสองรูปแบบ ตั้งแต่รูปแบบสำนักงานไปจนถึงบ้านส่วนบุคคล

เรามีพนักงานที่ลงทะเบียนทำงานกับเรา มากกว่า 30,000 ราย ภายใต้บริษัทในประเทศไทย

บริการนี้ประกอบไปด้วย การทำความสะอาดทั่วไป บริการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก การฆ่าเชื้อไวรัส และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

เราเป็นบริษัททำความสะอาดสัญชาติญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 และให้บริการลูกค้ามากกว่า 30,000 ราย และจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าในประเทศไทยของเรา พึงพอใจ 100%