ประวัติและ แนวทางของเรา

Ayasan ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ที่ประเทศไทยโดยผู้ก่อตั้งเป็นชาวญี่ปุ่น โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ หลังจากการจบการศึกษาในสหรัฐอเมริกา และการทำงานกับ Disney และ Marriott มาเป็นเวลานาน บริษัทเริ่มต้นในด้านการบริการทรัพยากรบุคคลสำหรับบริการที่บ้าน และในขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้ามากกว่า 1 ล้านคน และขยายธุรกิจเข้าสู่บริการสำหรับธุรกิจ รวมถึงสถานที่ทำงาน โรงแรม และบริการดูแลผู้สูงอายุ


ปัจจุบันเรามีฐานที่ประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และลาว และเรามีพนักงานกว่า 50 คน และในอนาคตเป้าหมายของเราคือการขยายธุรกิจเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา และฟิลิปปินส์

วิสัยทัศน์

สร้างอนาคตของการบริการด้วยเทคโนโลยี

ภารกิจ

ให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า สร้างความสุขในการทำงานสำหรับพนักงานของเรา และทำให้สังคมใกล้เคียงได้รับประโยชน์ สร้างความเป็นไปได้ที่ทุกฝ่ายมีความสุข

วิธีการทำงานของเรา

เราปฏิบัติตามรูปแบบ PDCA คือ การวางแผน การดำเนินการ การตรวจสอบ และการดำเนินการเพื่อปรับปรุง ด้วยความรวดเร็ว

ถ้าคุณเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์และภารกิจของเรา และต้องการที่จะทำงานแบบที่เรากล่าวมา เราขอเชิญคุณเข้าร่วมทีม Ayasan รอการสมัครของคุณอยู่

About Ayasan Biz 1
About Ayasan Biz 1 About Ayasan Biz 1 About Ayasan Biz 1

ตำแหน่งงานที่เปิดรับในขณะนี้

Business Development Executive

รับผิดชอบในการค้นหาโอกาสทางธุรกิจ, สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย, และขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาวและรายได้สำหรับบริษัท

Customer Service Executive

ตอบสนองและแก้ไขปัญหา คำติชม และคำร้องเรียนจากลูกค้า, รักษาความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงและรักษาชื่อเสียงของแบรนด์

After-Service Executive

จัดการด้านการบริการและสนับสนุนหลังการขายเพื่อลูกค้า, แก้ไขปัญหาหรือข้อกังวลใด ๆ และให้ประสบการณ์ที่ราบรื่นหลังการขาย

Sales Executive

มุ่งเน้นในการส่งเสริมและขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหม่และลูกค้าเดิม

IT Engineer (Web Development, App Development, AI)

ออกแบบ, พัฒนา, และดูแลระบบดิจิทัล เช่น เว็บไซต์, แอปพลิเคชันมือถือ, และแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI

Data Analyst

วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อออกแบบและสรุป, ช่วยเสริมการตัดสินใจทางธุรกิจและการพัฒนายุทธศาสตร์

Designer

สร้างแนวคิดภาพและการออกแบบสำหรับสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์, โฆษณา, ผลิตภัณฑ์, และผลิตภัณฑ์การตลาดอื่น ๆ

Internship

ให้ประสบการณ์ตรงในการเป็นมืออาชีพกับคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตในสาขาเฉพาะ, มีโอกาสในการเรียนรู้, พัฒนาทักษะ, และระบบเครือข่าย

Marketing (Online/Offline)

พัฒนาและดำเนินการตามยุทธศาสตร์การตลาดเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

Data Analyst (seems like a repeat, so I'll provide a slight variation)

รวบรวม, ประมวล, และแปลผลข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้มีมุมมองที่สามารถใช้งานในการขับเคลื่อนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

Customer Service (similar to Customer Service Executive, so slightly varied)

ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ, แก้ไขปัญหา, และรักษาความพึงพอใจของลูกค้า

Accounting

จัดการบัญชีและการเงิน, ประมวลผลทางด้านธุรกรรม, รายงานสถานะการเงิน, และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Designer

แปลความคิดให้เป็นการออกแบบภาพที่สามารถสื่อสารและสื่อออกมาเป็นข้อความที่ต้องการได้

IT Engineering

ควบคุมการออกแบบ, การดำเนินการ, และการบำรุงรักษาระบบ IT และการแก้ไขเพื่อให้มีประสิทธิภาพ, ความปลอดภัย, และการขยายตัว

(หมายเหตุ: เรายินดีที่จะรับสมัครจากผู้ที่มีความสามารถและพื้นหลังต่างๆ ทั้งการทำงานเต็มเวลาและ-part time ตำแหน่งงานอาจแตกต่างกันตามเวลา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผ่านแบบฟอร์มที่ระบุไว้ด้านล่าง)

About Ayasan Biz 1 About Ayasan Biz 1 About Ayasan Biz 1